W dn. 12 grudnia na naszym wydziale odbyło się spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki p. Michałem Wojczyszynem – z-cą Dyrektora OCRG i p. Piotrem Regeńczukiem – z-cą kierownika Centrum Obsługi Inwestorów. Studenci dowiedzieli się, jak przebiega proces inwestycyjny, jaka jest rola samorządów gminnych w pozyskiwaniu inwestorów, a także o korzyściach dla społeczności lokalnych płynących z partnerstwa i współpracy z inwestorami. Poruszana tematyka była także przedmiotem ciekawej dyskusji.