W dniu 1 grudnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Studenci zapoznani zostali z historią powstania SKW, zasadami jej funkcjonowania, wykonywanymi zadaniami oraz postępowaniem rekrutacyjnym do służby w SKW (m.in. zasadami naboru, wymaganiami formalnymi). Dziękujemy studentom za liczne przybycie i żywą dyskusję.

Podziękowania dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego.