W dniach 11-12, 18-19 oraz 15-26 maja 2023 r. studentki naszego Wydziału – Julia Cal, Anna Mrowiec, Karolina Wajda (członkowie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii WPiA UO) i Julia Bednarska (członek koła naukowego Constituo) wzięły udział w szkoleniu dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w Nowym Dworze Mazowieckim, w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanym ze środków Europejski Fundusz Społeczny.
 
Celem ogólnym projektu była poprawa jakości stanowionego prawa oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych mających wpływ na jakość stanowionego prawa. Cel ten jest został zrealizowany w formie szkoleń prowadzonych przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji, mających najwyższe kompetencje i ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie tworzenia prawa.
Dzięki możliwości wzięcia udziału w szkoleniu nasze studentki nabyły uzupełniającą wiedzę prawniczą, zdobytą na studiach, o elementy specyficzne związane z przygotowywaniem projektów aktów prawnych.
 
Nauczyły się jak wygląda przygotowanie projektu aktu prawnego z wykorzystaniem jednolitego szablonu aktów prawnych, opracowanego w Rządowym Centrum Legislacji i zatwierdzonego przez Stały Komitet Rady Ministrów. Czym jest poprawność językowa aktów prawnych oraz poznałyśmy zasady opracowania tekstów jednolitych aktów wykonawczych.
 
Cieszymy się, że nasi studenci nie boją się wyzwań i chłoną wiedzę !
Zachęcamy Was do dalszego rozwoju – możliwości jest wiele!