Dr Tomasz Tomczak został wyróżniony i otrzymał stypendium Campus France (https://www.pologne.campusfrance.org/pl) na pobyt badawczy i przez dwa tygodnie prowadził badania nad problemem separacji podmiotowej (“The problem of entity separation in case of accessory security rights”) na Uniwersytecie w Toulousie we Francji.
Serdecznie gratulujemy!