Rzecznik Praw Dziecka przyznał główną nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat praw dziecka Panu Kamilowi Banachowi- ubiegłorocznemu absolwentowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo.
 
Pan Kamil Banach otrzymał główna nagrodę za pracę pt. „Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – granice autonomii woli małoletniego pacjenta”.
 
Promotorem pracy jest Pani dr Magdalena Gołowkin – Hudała, recenzentem dr Aleksandra Wilk.
 
Komisja konkursowa nie miała wątpliwości, że praca jest na tak wysokim poziomie, że zasługuje na główną nagrodę.
 
Oprócz Rzecznika Praw Dziecka w pracach komisji udział wzięli: dr hab. Piotr Telusiewicz (przewodniczący komisji), profesor KUL dr hab. Danuta Opozda, prof. Marek Andrzejewski oraz dr Jarosław Przeperski. 
 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu bieżącego roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. 
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Link do artykułu: