W ubiegły czwartek, 23 czerwca, 80. konferencja Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – International Law Association (ILA) przyjęła w Lizbonie uchwałę oraz rekomendacje dotyczące uczestnictwa w globalnym zarządzeniu dziedzictwem kulturowym przygotowaną przez Komitet ILA (Committee on Participation in Global Cultural Heritage Law) pracujący od 2018 r. pod przewodnictwem dra Andrzeja Jakubowskiego z Instytutu Nauk Prawnych UO.

 

Komitet ten, liczący ponad 50 ekspertów i naukowców z 29 krajów świata, przeprowadził szeroko zakrojone badania i opracował obszerny raport, w którym przestudiowano zasady uczestnictwa podmiotów niepaństwowych, w tym społeczności lokalnych, mniejszości oraz ludów tubylczych, w zarządzaniu dziedzictwie kulturowym. Analizie poddano zarówno funkcjonowanie ponad 40 organizacji międzynarodowych na poziomie globalnym oraz ponad 30 systemów prawa krajowego. Wyniki badań stanowią podstawę rekomendacji, które mają służyć promocji takich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, które umożliwią bardziej skuteczną realizację partycypacyjnych modeli zarządzania sprawami kultury i dziedzictwa. Zostaną one teraz przekazane pod rozwagę globalnym międzyrządowym i pozarządowym organizacjom międzynarodowym działającym w obszarze kultury i ochrony praw człowieka.

 

ILA jest globalną organizacją non-profit, która promuje badanie, rozwój i poszanowanie prawa międzynarodowego na świecie. Jest jedną z najstarszych na świecie organizacji działających w tej dziedzinie (od 1873 r.) i jako międzynarodowa organizacja pozarządowa posiada status konsultacyjny przy wielu wyspecjalizowanych agencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na całym świecie jest około 4,4 tysiąca aktywnych członków ILA, skupionych w ponad 62 krajowych i regionalnych oddziałach. Obecnie ILA posiada 20 aktywnych komitetów i 8 grup badawczych, które analizują poszczególne aspekty prywatnego i publicznego prawa międzynarodowego. Aktualnie tylko jeden komitet jest kierowany przez polskiego badacza.

 

Pełny raport dostępny oraz rezolucja (w języku angielskim i francuskim) są dostępne na stronie ILA  https://www.ila-hq.org/index.php/about-us/committee-reports-and-resolutions).