Artur Matusiewicz otrzymał Wyróżnienie  za glosę do wyroku WSA w Poznaniu  z dnia 11 grudnia 2020 r.  sygn. akt I SA/Po 510/20  na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych funkcjonującego przy Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się  w dniu 14.12.2021 r. w Łodzi.
Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy Konkurs dla studentów z zakresu Prawa podatkowego w Polsce.
Artur Matusewicz jest studentem V roku na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Koła Naukowego Rynków Finansowych na Uniwersytecie Opolskim. Uczestniczy w seminarium z prawa finansowego prowadzonego przez dra Piotra Stanisławiszyna. Swoją zawodową przyszłość łączy z prawem podatkowym.