W piątek 4 grudnia 2020 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane, realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. 

Kursy, podobnie jak w poprzedniej rejestracji, zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Dodatkowo wyodrębniono kursy prowadzone w językach obcych. Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się w swoim harmonogramie studiów, z której grupy należy wybrać kurs.

Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów – 4-10 grudnia 2020 r.

II tura zapisów – 1-7 marca 2021 r.

Przypominamy, że wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego można znaleźć tutaj.