14 stycznia 2021 r. godz. 18:00
Wirtualna sekcja zwłok ma przede wszystkim nie zastępować, a uzupełniać tradycyjną sekcję zwłok.
Wirtopsja dla swoich celów wykorzystuje przede wszystkim tomografię komputerową czy trójwymiarową fotogrametrię. Warto także odnieść się do zalet, jakie przypisywane są wirtualnej sekcji zwłok jak chociażby fakt, iż dane są zapisywane na nośnikach komputerowych, co pozwala na ich powtórne otwarcie w każdym czasie przez każdego specjalistę.
Jako kolejną zaletę wirtopsji podaje się brak ingerencji w ciało ludzkie, a więc całkowitą bezinwazyjność zabiegu. Jednakże wirtualna sekcja ma także swoje wady. Największą z nich jest przede wszystkim jej koszt.
Link do wydarzenia: