Weź udział w konkursie i wygraj stypendium

Weź udział w konkursie i wygraj stypendium o wartości 10 000 zł!

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

Do udziału w nim zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów wyższych.

Wysokość nagród w Konkursie:

• Nagroda główna: jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS;

• Wyróżnienia: miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

Tematy esejów:

• Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd – analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA.

• Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów

• Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy.

• Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.

• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE. Współpraca czy potencjalny konflikt?

Link do formularza zgłoszeniowego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=209e73c06cd8405ea03a1425f0b8653e

Regulamin Konkursu: https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-komunikacji-strategicznej/