W dniu 18 maja br. studenci bezpieczeństwa wewnętrznego udali się z wizytą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Spotkanie rozpoczęło się wykładem wprowadzającym, który dotyczył struktury i zadań opolskiej straży pożarnej, jak również zasad postępowania rekrutacyjnego do służby. Po dyskusji studenci zostali zaproszeni do zwiedzenia jednostki, tj. garaży, gdzie zaprezentowane zostały wozy strażackie, wyposażenie i umundurowanie strażaków oraz centrum edukacyjnego i muzeum.  

Podziękowania dla KM PSP w Opolu.