Władze


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

Dyżur dla studentów:
wtorek, godz. 12:00-13:00 (dyżur prowadzony przez połączenie na platformie MS TEAMS)
piątek, godz. 12:00-13:00, pok. 2.6

Dyżur dla pracowników:
piątek, godz. 13:00-14:00, pok. 2.6

 

 

Z-ca Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Koordynator kierunku prawo

dr Rafał Wielki

Dyżur:
Rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy:
Środy: 9:45-10:30, gab. 2.6, Collegium Iuridicum

 

 

Koordynator kierunków: administracja, obsługa biznesu

dr Marta Rostropowicz-Miśko

Dyżur:
poniedziałek, godz. 9:00-10:00
UWAGA: Dyżur do odwołania prowadzony przez połączenie na platformie MS Teams.

Koordynator kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne

 

mgr Jerzy M. Korwin Małaczyński

Dyżur:
wtorek. godz. 11:15-12:00, gab. 3.6, Collegium Iuridicum

 

 

Sekretariat

 

Pokój 2.15
Telefon 77 452 75 00
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30