Władze


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

 

Dyżur dla studentów:

wtorek: 13:00-14:00 (dyżur prowadzony przez połączenie na platformie MS TEAMS)
piątek:10:00-11:00, gab. 2.2, Collegium Iuridicum

Dyżur dla pracowników:

piątek:13:00-14:00, gab. 2.2, Collegium Iuridicum

 

 

Z-ca Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Koordynator kierunku: prawo

dr Rafał Wielki

 

Dyżur:

piątek: 10:00-11:00, gab. 2.6, Collegium Iuridicum

 

 

Koordynator kierunków: administracja, obsługa biznesu

dr Marta Rostropowicz-Miśko

 

Dyżur:

studia stacjonarne:
poniedziałek i środa: godz. 7.30-8.00,  gab. 4.23, Collegium Iuridicum

studia niestacjonarne: w terminach zjazdów – w przerwach między zajęciami

 

Koordynator kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne

 

mgr Jerzy M. Korwin Małaczyński

 

 

 

 

Dyżur:

wtorek: 12:30-13.20, gab. 3.6, Collegium Iuridicum

 

Sekretariat Biura Dziekana

 

mgr Teresa Rup

Pokój 4.28
Telefon 77 452 75 00
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30