16 grudnia 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyły się trzy spotkania Kolegium Dziekańskiego z dyrektorami renomowanych liceów opolskich. Celem spotkań było omówienie szczegółów współpracy między Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu a Wydziałem Prawa i Administracji UO.

Dyrektorzy Szkół (mgr Agnieszka Buganik-Pszczyńska, mgr Joanna Raźniewska, mgr Małgorzata Szafros) oraz przedstawiciele Kolegium Dziekańskiego (dr Marta Rostropowicz-Miśko, prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk, dr Rafał Wielki) doprecyzowali współpracę w zakresie udziału licealistów w „Akademii Młodych Prawników” oraz zajęć prowadzonych przez wykładowców i koła naukowe działające na wydziale.

Jedną z ciekawszych współorganizowanych inicjatyw będą debaty oksfordzkie z udziałem młodzieży, studentów, nauczycieli i wykładowców. Dyrektorzy zapewnili o wsparciu promocji wydziału, w tym zachęceniu młodzieży do udziału w spotkaniach w ramach tzw. „drzwi otwartych” organizowanych przez wydział i Uniwersytet Opolski.

Dziekani oprowadzili dyrektorów po wydziale, prezentując m.in. klinikę prawa, salę rozpraw i laboratorium kryminalistyczne.

Wszystkie trzy spotkania uwieńczyło podpisanie porozumień o współpracy.

Paweł Sobczyk44