Logo Uniwersytetu Opolskiego bold

Z wielką radością informujemy o wyróżnieniu otrzymanym przez Panią mgr Nelę Lejczak – absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w konkursie dla prac doktorskich i magisterskich dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2019 r., nadesłanych do XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

Pani mgr Nela Lejczak wyróżnioną pracę magisterską pt. “Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego” przygotowała pod kierunkiem Pana dra Mateusza Pszczyńskiego.

Serdecznie gratulujemy!