Praca magisterska Pana Michała Zgórskiego (promotor – dr hab. Piotr Stec, prof. UO) pt. “Przejawy sztuki współczesnej a prawo autorskie” została wyróżniona w XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Jury XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 38 prac konkursowych, w tym: 1 praca habilitacyjna, 6 prac doktorskich, 23 prace magisterskie oraz 8 prac licencjackich.
Jury obradowało w składzie:

  • Edyta Demby-Siwek (Prezes Urzędu Patentowego RP),
  • prof. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski),
  • mec. Marek Furtek (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej),
  • dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski),
  • prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku),
  • prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski),
  • prof. Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk).

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Ministra Rozwoju i Technologii.

Serdecznie gratulujemy w imieniu społeczności akademickiej WPiA UO!