Dokument ze strony WPIA

Z bólem i smutkiem informujemy, że odszedł dr hab. Jerzy Konieczny, do 2019 r. profesor Uniwersytetu Opolskiego, pracownik Wydziału Prawa i Administracji UO w latach 2014-2019, kierownik Zakładu Kryminalistyki, promotor 4 doktorantów na Naszym Wydziale.

Wybitny uczony-kryminalistyk i dydaktyk, były Szef Urzędu Ochrony Państwa, były Minister Spraw Wewnętrznych.

Wyrazy współczucia dla Najbliższych!