Dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO związany był z Wydziałem Prawa i Administracji. Był Dziekanem Wydziału w latach 2008-2011. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na kryminologii, organizacji i zarządzaniu, patologiach społecznych, pedagogice, prawie policyjnym, resocjalizacji, socjologii prawa, wiktymologii.

Zawodowo związany był m.in. z policją, z Wyższą Szkołą Policji, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Kielcach.

Ważniejsze publikacje: Prewencja kryminalna Studium z profilaktyki kryminologiczne, Opole 2004, Policja – z jakością w XXI wiek, Legionowo 2001, Ofiary przestępstw w prewencyjnej strategii przeciwdziałania przestępczości, Słupsk 1999, Skuteczność resocjalizacyjna zakładów wychowawczych, Opole 1985.

Był m.in. wiceprezesem Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw, członkiem Rady Programowej Fundacji „Pro Lege”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 grudnia o godz. 12 w nowej kaplicy na cmentarzu Opole-Półwieś.

Klepsydra