ZJAZD KATEDR I ZESPOŁÓW BADAWCZYCH
PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Pogranicza prawa ochrony środowiska
22 – 24 maja 2024 r., Opole

 

 

 

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ma zaszczyt zaprosić na Zjazd Katedr i Zespołów Badawczych Prawa Ochrony Środowiska pt. Pogranicza prawa ochrony środowiska,  który odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2024 roku  w Hotelu DeSilva Premium Opole w Opolu. Zjazd organizowany jest we współpracy z Fundacją dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz czasopismem Opolskie Studia Administracyjno – Prawne. Zjazd zostanie przeprowadzony w trybie stacjonarnym.

 

 Tematem wiodącym Zjazdu są pogranicza prawa ochrony środowiska. Dostrzegając wagę wyzwań i zagrożeń stojących przed współczesnym prawem ochrony środowiska, Organizatorzy chcieliby przywołać dyskusję na temat umiejscowienia prawa ochrony  środowiska w systemie prawnym, z uwzględnieniem roli, jaką pełni prawo unijne i prawo  międzynarodowe oraz skłonić do refleksji nad istotą prawa ochrony środowiska oraz jego powiązaniami  międzysystemowymi i wewnątrzsystemowymi – tu link do pełnej treści zaproszenia.

Intencją Organizatorów jest połączenie Zjazdu ze wspomnieniem sylwetek naukowych byłych pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego: Ś.P. Prof. dra  hab. Jana Bocia, Ś.P. Prof. dra hab. Konrada Nowackiego oraz Ś.P. dra Jana Jerzmańskiego, którzy byli niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Celem Zjazdu jest stworzenie platformy wymiany poglądów środowiska naukowego w Polsce i za granicą. Do udziału w Zjeździe zapraszamy również osoby, które w praktyce zajmują się ochroną środowiska: legislatorów, osób wykonujących zawody prawnicze, pracowników organów administracji oraz członków organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska.

Wszystkie informacje o Zjeździe Katedr i Zespołów Badawczych Prawa Ochrony Środowiska dostępne będą na stronie tu link do podstrony

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
Prof. dr hab. Marek Górski
Dr hab. Prof. UO Piotr Stec
Dr hab. Prof. UO Jerzy Jendrośka
Dr hab. Prof. UO Marta Woźniak
Dr hab. Prof. UO Stanisław Nitecki
Dr hab. Prof. UO Ewa Pierzchała

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Prof. UO Marta Woźniak – Przewodnicząca
Dr Olga Sachanbińska – Dobrzyńska – zastępca Przewodniczącej
Dr Mateusz Pszczyński
Dr Beata Kozicka
Dr Aleksandra Wilk

 

REKTOR UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  – Prof. dr hab. Marek Masnyk

 

PREZYDENT MIASTA OPOLE – Arkadiusz Wiśniewski

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

 

 

FUNDACJA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

 

 

OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO – PRAWNE

 

DYSKURS PRAWNICZY I ADMINISTRACYJNY

 

 

STUDIA ADMINISTRACYJNE

 

PROBLEMY PRAWNE GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Zjazd Katedr odbywa się w formie stacjonarnej, w budynku Hotelu de Silva Premium w Opolu. Organizatorzy nie będą w żaden sposób rejestrowali przebiegu. Obrady będą odbywać się w j. polskim, jednakże jeden panel przewidziany jest w j. angielskim. Wystąpienia wygłoszone w j. angielskim nie będą tłumaczone. Czas przeznaczony na wygłoszenie jednego referatu to 20 minut.

Prosimy o przekazanie ewentualnych prezentacji multimedialnych przed rozpoczęciem sesji, w dniu wystąpienia.

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Zjeździe.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poniższego formularza do dnia 29 lutego 2024 r.

 

Organizatorzy Zjazdu nie planują wydania monografii pokonferencyjnej. Uczestników zainteresowanych publikacją tez swojego wystąpienia w formie artykułu naukowego, zachęcamy do zgłaszania na ogólnych zasadach do następujących czasopism:
 
W każdym przypadku warunkiem publikacji jest przesłanie tekstu odpowiadającego wymogom redakcyjnym danego czasopisma, uwzględniającego zasady publikowania i wymogi co do objętości oraz uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji w procedurze double-blind review process.
 

Wstępny terminarz Zjazdu przedstawia się następująco:

22 maja –  przyjazd Uczestników, zakwaterowanie;

23 maja

 • w godz.  9.30 – 11.30 – sesja wspomnieniowa
 • w godz. 11.30 – 12.00 – przerwa kawowa
 • w godz. 12.00 – 14.00 – referaty Uczestników
 • w godz. 14.00 – 15.00 – obiad
 • w godz. 15.00 – 16.30 – referaty Uczestników w sekcjach
 • w godz. 17.00 – 18.30 – spacer po Opolu z dr. Mateuszem Pszczyńskim
 • w godz. 19.30 – 12.00 – uroczysta kolacja

 

24 maja

 • w godz. 10.00 – 12.30 – referaty Uczestników w sekcjach
 • w godz. 12.30 – 13.00 – przerwa kawowa
 • w godz. 13.00 – 14.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji
 • w godz. 14.00 – 15.00 – obiad

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe obowiązane są uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 830 zł na poniżej wskazany rachunek bankowy Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 W tytule przelewu prosimy wpisać: „Zjazd Katedr POŚ – imię i nazwisko uczestnika”. Opłaty należy wnosić do dnia 28 lutego 2024 r.  Prosimy o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym odpowiedniej opcji, jeśli życzą sobie Państwo wystawienia faktury. Faktury będą przesyłane po uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

Opłata za uczestnictwo obejmuje wyżywienie oraz korzystanie z bufetu kawowego. Udział w ograniczonym zakresie nie powoduje obniżenia opłaty. Opłata nie pokrywa kosztów noclegu i transportu. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Odbiorca:

Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Santander Bank Polska
Nr rachunku bankowego: 06 1090 2011 0000 0001 2122 4289
KOD SWIFT : WBK PP L PP
Ul. Katowicka 87b
45-060 Opole
KRS: 0000442860
NIP: 7543072846
REGON: 161531876

 

Sugerowane miejsca noclegu to hotele DeSilva oraz Mercure w Opolu. Rezerwacji w obu przypadkach należy dokonać we własnym zakresie najpóźniej do dnia 29 marca 2023 r.

Poniższe warunki cenowe obowiązują z podaniem hasła „Zjazd Katedr”.

Warunki cenowe obowiązujące dla Hotelu Mercure*** :

– 300 zł/ doba za pokój ze śniadaniem dla 1 osoby

– 355 zł/doba za pokój ze śniadaniami dla 2 osób

– 40 zł/doba za miejsce parkingowe w ramach dostępności miejsc (rezerwacja nie jest możliwa)

Rezerwacji można dokonywać po bezpośrednim kontakcie z recepcją hotelu – email: H3405@ACCOR.COM, tel: 77 451 81 00. Celem gwarancji rezerwacji należy dokonać przedpłaty w terminie do 10 dni od dokonania rezerwacji.

Warunki cenowe obowiązujące dla Hotelu DeSilva **** :

– 330 zł/doba za pokój ze śniadaniem dla 1 osoby

– 390 zł/doba za pokój ze śniadaniami dla 2 osób

– 50 zł/doba za miejsce parkingowe w ramach dostępności miejsc (rezerwacja nie jest możliwa)

Rezerwacji można dokonywać po bezpośrednim kontakcie z recepcją hotelu – email: opole@desilva.pl, tel : 77 540 70 00. Celem gwarancji rezerwacji należy dokonać przedpłaty w terminie do 10 dni od dokonania rezerwacji.

Linki do stron hoteli znajdują się poniżej:

https://www.desilva.pl/opole/

https://all.accor.com/hotel/3405/index.pl.shtml

 

Dane kontaktowe:

olga.sachanbinska@uni.opole.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce „Referaty i zgłoszenia”.