Szanowni P.T. Państwo, Drodzy Studenci,
Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych UO wraz z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO STUDENCKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.
 
Temat tej edycji to: Karnoprawna ochrona wolności religijnej
 
Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w RP szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie oraz załączonych dokumentach.
Serdecznie zapraszam.
Z wyrazami szacunku dr Katarzyna Pluta
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego