Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku „Administracja” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. To pierwsze takie wyróżnienie w 18-letniej historii Wydziału.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 13 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie z udziałem pana Dariusza Wieczorka – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pana dra hab. inż. Janusza Uriasza – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Certyfikat dla kierunku „Administracja” na WPiA odebrali pani prof. ucz. dr hab. Izabella Pisarek – Prorektor UO ds. Kształcenia i Studentów oraz pan prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO.

„Administracja” na WPiA UO jest jednym z 26. wyróżnionych kierunków studiów w Polsce i jedynym na Uniwersytecie Opolskim!

Bardzo serdecznie gratulacje dla Wykładowców, Pracowników Administracji i Studentów Wydziału Prawa i Administracji UO!

Słowa uznania i wdzięczności dla pani dr Marty Rostropowicz-Miśko Koordynatora Kierunku „Administracja”, która od wielu lat z wielką pasją i poświęceniem kieruje tym kierunkiem.

Jak wynika z komunikatu na stronie MNiSW, „Polska Komisja Akredytacyjna przyznaje Certyfikaty Doskonałości Kształcenia w trosce o jak najwyższą jakość kształcenia. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski o wyróżnienie kierunku certyfikatem składają przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu”.

„Jednostki, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności:

  • skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia,
  • uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni,
  • innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia,
  • wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia,
  • etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej,
  • trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia”.

Więcej informacji na temat wyróżnienia i uroczystości wręczenia certyfikatów na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/gala-wreczenia-certyfikatow-doskonalosci-ksztalcenia-polskiej-komisji-akredytacyjnej.