Obsługa biznesu: studia praktyczne I stopnia, 3-letnie (stacjonarne i niestacjonarne)


Czego uczy się na Obsłudze biznesu?

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów na kierunku Obsługa biznesu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, w szczególności w typowych sytuacjach zawodowych, z jakimi spotyka się pracownik odpowiedzialny za prawną obsługę procesów biznesowych w dziale compliance, kadr i płac, finansów czy biurze zarządu. W rezultacie absolwent jest cennym pracownikiem na stanowiskach wykonawczych w branżach kluczowych dla regionu, w szczególności na takich stanowiskach, jak: asystent lub kierownik biura zarządu, pracownik działu compliance, zasobów ludzkich, finansowego, tzw. contract engineer lub pracownik działu zamówień publicznych, jest też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obsługi biurowej małego i średniego przedsiębiorstwa.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku administracja, przedsiębiorczość, prawo w biznesie, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnym.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku obsługa biznesu można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 08

tel. 77 452 75 34

e-mail: wpia@uni.opole.pl