Biblioteka WPiA


 

Kierownik Biblioteki
mgr Nataliia Gerliatovych

Pokój 2.17
Telefon 77 452 75 12
E-mail: bpia@uni.opole.pl

 

Pracownicy Biblioteki:

mgr Agata Gasińska

Jadwiga Pliszek-Kostur

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 9:00 – 17:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 17:00
Piątek 8:00 – 16:00
Sobota

9:00 – 13:00

(11 i 25 maja)

 

Biblioteka Główna:
www.bg.uni.opole.pl

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji powstała w 2001 r. Gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne z zakresu: teorii i historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, międzynarodowego publicznego i prywatnego, karnego, cywilnego, gospodarczego i handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, autorskiego i własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rolnego, wyznaniowego oraz dyscyplin pokrewnych.

Biblioteka udostępnia zbiory poprzez wypożyczalnię oraz w sposób prezencyjny na miejscu w czytelni. Obecnie zbiory biblioteczne obejmują ponad 20 tys. woluminów książek i ponad 350 tytułów czasopism specjalistycznych krajowych i zagranicznych.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada publikacje pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz czasopismo naukowe wydawane przez Wydział: Opolskie Studia Administracyjno – Prawne oraz Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest specjalistyczną biblioteką środowiskową z której mogą korzystać studenci prawa i administracji, pracownicy naukowi oraz inni czytelnicy, m.in. studenci innych wydziałów, uczelni prawniczych w kraju, a także studenci studiów podyplomowych i doktoranckich, aplikanci sądowi, sędziowie i adwokaci, pracownicy administracji państwowej oraz mieszkańcy Opolszczyzny.

Podstawą korzystania ze zbiorów biblioteki jest karta biblioteczna (elektroniczna legitymacja studencka).
Karta biblioteczna ważna jest we wszystkich bibliotekach wydziałowych i instytutowych przez okres trwania studiów. Trzeba ją okazać każdorazowo przy wypożyczeniu książek.

Na podstawie karty bibliotecznej można wypożyczyć maksymalnie 15 tytułów na okres 3 miesięcy. Ilość woluminów zwiększa się do maksymalnie 20 tytułów na 3 miesiące dla studentów studiujących jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów oraz do maksymalnie 30 tytułów na 3 miesiące dla studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego. W razie potrzeby można dokonać prolongaty, czyli przedłużyć termin zwrotu książek o jeden miesiąc, ale tylko wtedy, gdy nie ma zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników. W celu uzyskania prolongaty należy skorzystać z możliwości samodzielnego przedłużenia przez Internet: strona www.bg.uni.opole.pl katalog ALEPH zakładka „moje konto” koniecznie przed upływem terminu jej zwrotu. Za każdą rozpoczętą dobę przetrzymania książki naliczana jest opłata. Książkę z przekroczonym terminem należy zwrócić osobiście. Biblioteka umożliwia czytelnikom wypożyczanie zbiorów udostępnianych w czytelniach. Jest to wypożyczenie krótkoterminowe.

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 tytuły i zwrócić w terminie określonym przez bibliotekarkę. Wypożyczenia krótkoterminowe nie podlegają prolongacie. Przed wejściem do czytelni wierzchnie okrycia a także torby należy zostawić w szatni. Po wejściu do czytelni należy wpisywać się do księgi odwiedzin Czytelnia jest dostępna dla każdego czytelnika. Telefony komórkowe powinny być przyciszone albo wyłączone. Księgozbiór ułożony jest działowo. W obrębie każdego działu książki ułożone są w kolejności alfabetycznej. W bibliotece umożliwiono wolny dostęp do półek, czyli każdy czytelnik może podejść do półki i wybrać dla siebie odpowiednie pozycje. Sygnatury z literą L oznaczają, że książki te są dostępne tylko na miejscu w czytelni. Brak oznaczenia L przy sygnaturze sygnalizuje, że książkę taką można wypożyczać.

Księgozbiór Biblioteki ułożony jest według następujących działów:

 • Dział ogólny
 • Ustawodawstwo
 • Teoria państwa i prawa
 • Historia państwa i prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo finansowe
 • Prawo europejskie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo morskie i lotnicze
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Prawo cywilne
 • Prawo cywilne procesowe
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rolne
 • Organy ochrony prawnej
 • Prawo wyznaniowe
 • Ekonomia i marketing
 • Psychologia
 • Varia prawnicze
W Czytelni na stanowiskach komputerowych są dostępne:

 • ArsLege
 • Katalog Aleph
 • INFOR LEX Biblioteka
 • Polska Bibliografia Prawnicza
 • Źródła elektroniczne: książki elektroniczne, czasopisma elektroniczne, bazy danych Biblioteki Głównej
 • Internet – 1 stanowisko
Bazy w wolnym dostępie on-line

1. Bazy bibliograficzne:

2. Bazy orzeczeń on-line:

3. Bazy dostępne przez stronę Biblioteki Głównej:

4. Wirtualna Biblioteka Nauki dostępna przez stronę Biblioteki Głównej:

5. Wolny dostęp do publikacji pełnotekstowych polskich i zagranicznych:

6. Bazy dostępne tylko z komputerów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji:

 • Polska Bibliografia Prawnicza
 • LEX

7. Inne ciekawe strony:

WPiA UO