Kalendarz akademicki


Dzień adaptacyjny: 30.09.2020

Inauguracja roku: 06.10.2020

Święto Uniwersytetu: 10.03.2020

 

Semestr zimowy

01.10.2020 – 02.02.2021
okres zajęć dydaktycznych

02.11.2020
dzień wolny od zajęć

24.12.2020 – 08.01.2021
przerwa świąteczna

03.02.2021 – 16.02.2021
sesja egzaminacyjna, w tym:

03.02.2021
egzamin z języka obcego

17.02.2021 – 23.02.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa

24.02.2021 – 28.02.2021
przerwa międzysemestralna

 

W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny rektorskie.

 

02.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na środę.

 

Do 01.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

 

Semestr letni

01.03.2021 – 24.06.2021
okres zajęć dydaktycznych

01.04.2021 – 06.04.2021
przerwa świąteczna

04.06.2021
dzień wolny od zajęć

25.06.2021 – 08.07.2021
sesja egzaminacyjna, w tym:

25.06.2021
egzamin z języka obcego

01.09.2021 – 14.09.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym:

01.09.2021
egzamin poprawkowy z języka obcego

 

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.

 

16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na czwartek.

22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego przewidziane na piątek.

23 i 24.06.2021 będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia, które będą wolne z powodu Piastonaliów.

 

15.09.2021 – 30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021.