Jakość kształcenia

 


Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia:
  • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO – przewodniczący
  • dr Rafał Wielki
  • dr Aleksandra Wilk
  • dr Alicja Paluch
  • Filip Złośnik – student
Wydziałowa Komisja Oceny Jakości Kształcenia:
  • dr hab. Joanna Ryszka prof. UO – przewodnicząca
  • dr Marta Rostropowicz-Miśko
  • dr Magdalena Gołowkin-Hudała
  • mgr Jerzy Korwin-Małaczyński
  • Anna Wojtysiak – studentka

 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
 
Uczelniana Księga Doskonalenia Jakości Kształcenia i wykaz procedur
 
Raport samooceny PKA:

 

Studencka ocena pracowników
Semestr zimowy

 

Semestr letni
 

Dobre praktyki Wydziału Prawa i Administracji 2022-2024