Rada Studencka Wydziału Prawa i Administracji


Prezydium Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji kadencji 2020-2022

 


Przewodnicząca:
Wiktoria Grabalska

 


Z-ca przewodniczącej: Konrad Gajewicz

 


Sekretarz:
Kamil Banach

 


Przedstawiciel studentów w bibliotece:
Bartłomiej Biernacki

 


Pełnomocnik ds. koordynowania projektów:
Jessica Jonarska

 

 

E-mail: rstudencka.wpia.uo@gmail.com