Rada Studencka Wydziału Prawa i Administracji


Filip Złośnik

Filip Złośnik

Przewodniczący

Konrad Gajewicz

Konrad Gajewicz

Z-ca przewodniczącego

Jessica Rynio

Jessica Rynio

Sekretarz RS WPiA

Natalia Pomietlarz

Natalia Pomietlarz

Pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych

Lidia Stefanek

Lidia Stefanek

Pełnomocnik ds. projektów naukowych

Wiktoria Słodyczka

Wiktoria Słodyczka

Przedstawiciel RS w bibliotece