Programy studiów


Obsługa biznesu I st.

Studia stacjonarne:

Program studiów 2021-2024
Program studiów obowiązujący od 2018