Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku „Administracja” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. To pierwsze takie wyróżnienie w 18-letniej historii Wydziału.

„Administracja” na WPiA UO jest jednym z 26. wyróżnionych kierunków studiów w Polsce i jedynym na Uniwersytecie Opolskim!

Bardzo serdecznie gratulacje dla Wykładowców, Pracowników Administracji i Studentów Wydziału Prawa i Administracji UO!

Słowa uznania i wdzięczności dla pani dr Marty Rostropowicz-Miśko Koordynatora Kierunku „Administracja”, która od wielu lat z wielką pasją i poświęceniem kieruje tym kierunkiem.

U nas nie tylko Administracja jest doskonała! Zachęcamy do rekrutacji na studia na kierunkach Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Obsługa Biznesu, które jakością kształcenia dorównują wyróżnionej Administracji.

Szczegóły rekrutacji na stronie: rekrutacja.uni.opole.pl