W tegorocznej edycji do ministra wpłynęło 1708 wniosków o stypendium, z czego 228 rozpatrzono pozytywnie. Kandydatów zgłaszali głównie rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych. Stypendystami zostali młodzi naukowcy zajmujący się 53 dyscyplinami naukowymi i artystycznymi.

Więcej na: https://www.uni.opole.pl/page/6485/dr-tomasz-tomczak-i-dr-dawid-zych-otrzymali-stypendia-ministra-nauki