Dziekan WPiA UO wziął udział w wydarzeniu CYBERSEC CEE REGIONS & CITIES, które odbyło się w dniach 3-5 września 2021 r. w Krynicy Zdroju.

 

Prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk prowadził panel „System prawny wobec dezinformacji”. Wprowadzając do dyskusji – z udziałem prof. KPSW dr hab. Joanny Taczkowskiej-Olszewskiej, prof. UKSW dr. hab. Bartosza Majchrzaka, dr. hab. Marcina Wielca i mec. Niny Mikołajczyk-Krysiak – zwrócił uwagę, że dezinformacja jest coraz istotniejszym problemem społecznym, a zatem i prawnym.

„Wolność wypowiedzi i prawo do informacji są konstytucyjnym, międzynarodowym i ponadnarodowym standardem. W ostatnich latach pojawiły się jednak problemy związane z tym, że w obrocie jest coraz więcej informacji, łatwiej je pozyskiwać, przetwarzać i rozpowszechniać. W związku z tym, my prawnicy zastanawiamy się czy nie powinniśmy już dziś mówić o prawie do rzetelnej informacji i czy nie powinniśmy przemyśleć, zredefiniować granic wolności wypowiedzi w kontekście walki z dezinformacją – powiedział prof. Sobczyk.

Istniejące środki prawne pozwalają zwalczać niektóre z zagrożeń w obszarze dezinformacji, jednakże ich efektywność powinna być ponownie przeanalizowana i przystosowana do wymogów współczesności. Nie możemy z systemem prawnym pozostać w epoce analogowej – podkreślił Dziekan WPiA.

Kluczowym problemem jest to, że polskie prawo cywilne, administracyjne i karne w zakresie zwalczania fake-newsów nie jest dostosowane do współczesnych cyfrowych sposobów komunikacji i związanych z tym przemian społecznych.