Po każdym semestrze przeprowadzamy badania ankietowe dotyczące zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Badania dotyczą wszystkich pracowników i wszystkich przedmiotów.
Po analizie wyników z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 możemy ogłosić, że według wskazań Studentów pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego uzyskali najwyższe oceny. Serdecznie gratulujemy!
Warto wspomnieć, że udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy i fakt wypełnienia przez studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich Studentów do udziału w badaniu ankietowym za semestr letni roku akademickiego 2020/2021.