Do udziału w LVI Konkursie “Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie została zgłoszona praca Pana Doktora Bartłomieja Filka ” Odpowiedzialność w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą” (WPiA UO), której promotorem był Pan prof. dr hab. Stanisław Hoc oraz praca Pani Doktor Marty Currit “Wybrane przestępstwa przeciwko wierzycielom w teorii i praktyce” (INP PAN), której recenzentem był Pan prof. dr hab. Stanisław Hoc. 
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w październiku 2021roku.