12 maja 2022 roku w Budapeszcie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektor Generalną Central European Academy University of Miscolc (Węgry) panią dr Katarzyną Zombory.

Memorandum of Understending jest efektem dotychczasowej krótkiej, ale niezwykle twórczej, współpracy między Stronami.

Porozumienie zakłada współpracę kadry naukowej i studentów na wielu płaszczyznach, w tym przede wszystkim: wymianę informacji naukowych i badawczych, organizowanie konferencji naukowych oraz opracowywanie projektów badawczych dla jednostek akademickich.

Porozumienie z CEA