Policja i Najwyższa Izba Kontroli na Wydziale Prawa i Administracji UO!
A także: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Pracy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.

27 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas spotkania wręczono akty powołania nowym członkom Rady oraz pamiątkowe grafiki „Gratiam Agimus Tibi 2020-2024”.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji podziękował Członkom Rady za ich wsparcie i pomoc w tworzeniu nowej jakości i marki WPiA. Prof. Paweł Sobczyk przedłożył także sprawozdanie z działalności Kolegium Dziekańskiego w latach 2020-2024 oraz poinformował o planach rozwoju Wydziału.

W takcie spotkanie dyskutowano na temat programu planowanego nowego kierunku studiów na WPiA „Studia śledcze” oraz studiów podyplomowych i innych form współpracy Wydziału z tzw. otoczeniem zewnętrznym.

Wydział podczas posiedzenia Rady – poza Dziekanem – reprezentowali także dr Marta Rostropowicz-Miśko (koordynator kierunków „Administracja” i „Obsługa biznesu”), mgr Jerzy Korwin Małaczyński (koordynator kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”) i dr Rafał Wielki (zastępca dziekana, koordynator kierunku „Prawo”).

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne utworzone przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w 2022 roku. Celem działania Rady jest troska o zapewnienie wysokiej jakości badań i kształcenia oraz rozwoju Wydziału. Obecnie Rada liczy ponad 20 Członków – Przedstawicieli najważniejszych Instytucji z Opola i Województwa Opolskiego.