21 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W uroczystości, którą rozpoczęło odśpiewanie hymnu, udział wzięli wykładowcy, studenci i pracownicy administracyjni Wydziału oraz Goście, z Prezydentem Miasta Opola na czele.

Miniony rok akademicki podsumowali w krótkich wystąpieniach Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk oraz Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. ucz. dr hab. Piotr Stec. Zwrócili oni uwagę nie tylko na bogaty w sukcesy Wydziału i Instytutu miniony rok, ale także na czekające wyzwania.

Do zebranych na uroczystości zwrócili się także pan Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola oraz pan Konrad Gajewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Studenckiej WPiA UO.

Najlepsi Studenci i Absolwenci Wydziału z roku akademickiego 2021/2022 zostali odznaczeni nagrodami „Prymus Student” i „Prymus Absolwent”.

Doceniając zaangażowanie Wykładowców działających w Zespole do spraw reformy kierunków studiów oraz w Zespole do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy Kolegium Dziekańskie wręczyło podziękowania oraz pamiątkowe wydziałowe spinki.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wręczyli także nowoufundowane wyróżnienie „Gratiam Agimus Tibi” w postaci obrazu przedstawiającego budynek Colegium Iuridicum w Opolu. W tym roku odebrali je: Prezydent Miasta Opola pan Arkadiusz Wiśniewski – jako wyraz podziękowania za długoletnią owocną współpracę Miasta i Wydziału oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pani mecenas Katarzyna Bisowska – z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych w Polsce i twórczej współpracy OIRP i WPiA w edukacji prawników.

Podczas inauguracji wręczono także powołania do Rady Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji UO oraz Rady Interesariuszy Zewnętrznych WPiA UO.

Uroczystość zakończyło tradycyjne odśpiewanie „Gaudeamus Igitur”.