28 czerwca 2024 r. podczas Rady Instytutu WPiA UO odbyło się uroczyste pożegnanie pani mgr Ewy Tomalik oraz pani mgr Jadwigi Pliszek-Kostur, które 31 sierpnia przechodzą na emeryturę.

Podziękowaliśmy naszym Drogim Paniom za wieloletnią wspaniałą pracę na rzecz Wydziału oraz życzyliśmy radości i wielu wspaniałych chwil na emeryturze. Jak wspomniał pan prof. Marek Grochalski, nie wysokość emerytury jest najważniejsza, ale okres jej pobierania!