W dniu 14 września br. zakończy się sesja poprawkowa semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.
Z tym dniem upływa też formalnie II termin zaliczenia obowiązkowej praktyki studenckiej.
Dotychczas wielu studentów zarówno z I jak i II roku BW (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
nie przedłożyło dokumentów, na podstawie których możliwe byłoby zaliczenie tej praktyki.

 
Dlatego proszę i nalegam, aby wszystkie osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, czy to osobiście, czy to w formie zdalnej,
dostarczyły mi dokumenty z przebiegu praktyki, wśród nich Karta przebiegu praktyki i Opinia z przebiegu praktyki.
Proszę także, aby studenci, którzy wysłali mi skany dokumentów sprawdzili swoją pocztę elektroniczną i zapoznali się z moją odpowiedzią,
gdyż nie wszyscy uzyskali zaliczenie, z uwagi na brak niektórych, bezwzględnie wymaganych dokumentów.
 
Kolejne konsultacje odbędą się w dniach 7 i 14 września w p. 3.6. w godz. 10.00 – 12.00. Zainteresowanych zapraszam.
 
Jerzy Korwin Małaczyński