Webinarium szkoleniowe Wydziału Prawa i Administracji dla funkcjonariuszy Policji z Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu oraz KWP we Wrocławiu nt. rozpoznawania i zwalczania naruszeń oraz przestępczości na rynku finansowym

 
 
W dniu 24 czerwca 2024 r. przeprowadzone zostało przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego bezpłatne webinarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy Policji z Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także dla jednostek podległych garnizonu opolskiego i dolnośląskiego pt. Wybrane aspekty rozpoznawania i zwalczania naruszeń oraz przestępczości na rynku finansowym.
Webinarium otworzył Pan dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, zaś zajęcia obejmujące zarówno teoretyczne, jak i praktyczne metody i techniki rozpoznawania oraz zwalczania naruszeń i przestępczości na rynku finansowym, jakimi posługuje się organ nadzoru finansowego we współpracy z zagranicznymi organami nadzoru finansowego, z jednostkami Policji, służbami specjalnymi, KAS i Prokuraturą poprowadził dr Krzysztof Mucha, Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Realizacja webinarium szkoleniowego jest realizacją Porozumienia z dnia 18 lipca 2023 r. zawartego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu  w sprawie współpracy w organizowaniu szkoleń, warsztatów oraz konferencji z zakresu postępowań administracyjnych, dostępu do informacji publicznej oraz problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów w odniesieniu do regulacji wynikających z ustawy o Policji i innych przepisów. 
 
W związku z dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy Policji z jednostek Policji uczestniczących w webinarium, a w tym z Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w II połowie roku 2024 r. planowane jest kolejne tego typu wydarzenie wspomagające procesy decyzyjne i analityczne funkcjonariuszy Policji z jednostek i komórek organizacyjnych zajmujących się rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępczości na rynku finansowym.