Z głębokim żalem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 21 marca 2021 r.

Pana dr Jana Jerzmańskiego

wieloletniego pracownika Wydziału Prawa i Administracji, doktora nauk prawnych.

Doktor Jerzmański był związany z tut. wydziałem od 2000 r. W latach 2001-2002 pełnił funkcję dyrektora ds. dydaktyki w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji.
Dr Jan Jerzmański był autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym komentarza do ustawy – Prawo ochrony środowiska z 2001 r. oraz komentarza do przepisów o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Przygotował liczne opinie prawne na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów, a także przedsiębiorców. Współautor kilku wydań komentarzy do ustawy o odpadach z 1997 r., ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., oraz ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. W latach 1994 – 2000 ekspert prawny w kilku zespołach realizujących projekty związane z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów WE (w ramach Phare) oraz konsultant Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO-MAB. W latach 2000 – 2001 ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN – Oddział w Katowicach oraz Rady Karkonoskiego Parku Narodowego.

Non omnis mortuus est

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Pracownicy i studenci