Sukcesy studentów IV i V roku Prawa WPIA UO

Miło nam poinformować, iż Pani Katarzyna Gwizdak studentka V roku Prawa WPIA UO zdobyła Nagrodę II stopnia na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” wraz z konkursem na glosę do wyroku...

Komunikat dr S. Pochopień-Belki

Informujemy, iż konsultacje w dniu 21 grudnia 2022 r. odbędą się za pośrednictwem MS Teams. Poniżej link, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konsultacjach:...

Sięgnij po stypendium marszałka województwa opolskiego

Masz średnią ocen za rok akademicki 2021/2022 nie niższą niż 4,70 oraz udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo- badawczej, osiągnięcia sportowe czy artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo inne? Zawnioskuj o stypendium marszałka woj. opolskiego....

Children’s Rights in theory and practice

Children’s Rights Exhibition One of the goals of the Children’s Rights Days is to talk about children’s rights in a way to make children’s voices be heard and amplified.. These voices are brought to the conference by the exhibition, which shows the...