Miło nam poinformować, iż Pani Katarzyna Gwizdak studentka V roku Prawa WPIA UO zdobyła Nagrodę II stopnia na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” wraz z konkursem na glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2021 – 2022. Pani Katarzyna przedstawiła glosę krytyczną do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r., I SA/Lu 22/22.

Ale to nie koniec sukcesów. Pan Szymon Płuska student IV roku Prawa WPIA UO na tym samym konkursie otrzymał wyróżnienie za glosę krytyczną do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2022 r.  w sprawie C-250/21.

W konkursie nadto wzięły udział jeszcze 2 przedstawicielki WPIA UO Wioletta Biczysko i Dominka Smyła z IV roku Prawa.

Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs podatkowy dla studentów w Polsce organizowany od 1998 r. przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Opiekunem naukowym jest dr Piotr Stanisławiszyn z KPGiF Instytutu Nauk Prawnych.