dr Tomasz Tomczak laureatem Stypendium Ministra Nauki!

W tegorocznej edycji do ministra wpłynęło 1708 wniosków o stypendium, z czego 228 rozpatrzono pozytywnie. Kandydatów zgłaszali głównie rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych. Stypendystami...