International Federation of European Law (FIDE) zrzesza europejskie stowarzyszenia prawnicze z każdego państwa członkowskiego, a także z krajów kandydujących oraz Norwegii i Szwajcarii.Jedną z działań podejmowanych w ramach FIDE są odbywające się co dwa lata kongresy, organizowane w różnych państwach członkowskich UE. Kongresy gromadzą uznanych naukowców, praktyków prawa UE, prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE, sędziów, rzeczników generalnych oraz dyrektorów generalnych służb prawnych instytucji UE (Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej). Kongresy oraz związane z nimi publikacje są uważane za przełomowe w badaniu kluczowych tematów prawa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacje będące efektem kongresów składają się ze szczegółowych badań porównawczych odpowiadających trzem tematom przedstawiającym bieżące wyzwania prawodawstwa unijnego. Tegoroczny Kongres organizowany w Sofii w dniach 31 maja – 3 czerwca 2023 r. obejmuje następujące zagadnienia:

  • I – Mutual Trust, Mutual Recognition and the Rule of Law
  • II – The new geopolitical dimension of the EU competition and trade policies  
  • III – European Social Union

Dla każdego z trzech tematów przygotowywane są raporty krajowe, sporządzane przez ekspertów wyznaczonych przez krajowe stowarzyszenia FIDE – dr. hab, prof. Joanna Ryszka jest autorem raportu krajowego (Polska) nt. European Social Union. Dotyczył on takich zagadnień jak m.in.: ochrona praw socjalnych pracowników mobilnych w UE, w tym   prawo do równego traktowania, koordynacja zabezpieczenia społecznego, zjawisko drenażu mózgów i nierównowagi demograficznej; konflikty między podstawowymi wolnościami a prawami socjalnymi; ochrona praw socjalnych w polityce handlowej UE; zmiany klimatyczne i sprawiedliwość społeczna. Wszystkie raporty są następnie publikowane w specjalnym zbiorze, wraz z ogólnymi raportami generalnych sprawozdawców oraz raportami instytucjonalnymi przygotowanymi przez przedstawicieli instytucji UE.