Z przyjemnością informujemy, że dr Tomasz Tomczak został laureatem prestiżowego stypendium Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) w Rzymie!
Doktor Tomczak został wybrany spośród kandydatów z całego świata i przez trzy miesiące poprowadzi w Instytucie badania ze styku zabezpieczenia wierzytelności oraz nowych technologii.
Naszemu pracownikowi gratulujemy i życzymy owocnych wyników badań