Szanowni Państwo
Drodzy Koleżanki i Koledzy

Potrzeba organizacji periodycznej, odbywającej się od 2010 r. co 2 lata Ogólnopolskiej Opolskiej Konferencji Podatkowej, od początku we współpracy ze służbami celnymi i podatkowymi, a obecnie KAS poświęconej tematyce podatku akcyzowego i prawa celnego wynikała z wielu powodów, ale wśród nich, na plan pierwszy wysuwa się brak stałych spotkań i konfrontacji poglądów teorii i praktyki w celu poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na tworzenie regulacji prawnych umożliwiających sprawne funkcjonowanie zarówno przedsiębiorców dokonujących obrotu z krajami trzecimi i funkcjonujących na rynku wyrobów akcyzowych, jak i organów wykonujących nadzór nad tymi obszarami. Idea ta ewaluowała przez lata tak jak zmieniały się podatki i cło oraz organy podatkowe odpowiedzialne za ich pobór oraz kontrolę. Obecnie przygotowywana X Jubileuszowa Konferencja dodatkowo dotyczyć będzie także zagadnień z zakresu gier hazardowych oraz kontroli i stosowania sankcji podatkowych.

Formuła Konferencji polegająca na wygłoszeniu krótkich referatów przez praktyków oraz teoretyków i skoncentrowanie uwagi na dyskusji, pozwala na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących cła oraz akcyzy.

Udział w Konferencji zwyczajowo bierze około 130 – 160 osób, w tym sędziowie WSA i NSA, świat nauki z większości ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyka, w tym KAS oraz z czołowe podmioty z branży akcyzowej i celnej w Polsce.
Cennym dopełnieniem każdej Konferencji jest publikacja obejmująca przedstawione referaty oraz głosy w dyskusji, a także artykuły wszystkich tych osób, które chcą zabrać głos w dyskursie na temat rozwoju prawa celnego i podatkowego w Polsce.

Będzie Nam niezmiernie miło gościć Państwa na Naszej Konferencji, w tym roku Jubileuszowej oraz po 4 letniej przerwie spowodowanej COVID 19, która zwyczajowo odbędzie się w Pałacu w Izbicku koło Opola. Rozpoczynamy przyjazdem w poniedziałek 17.04.2023 r. w godzinach popołudniowych i wieczornych, oficjalne otwarcie Konferencji nastąpi 18.04.2023 r., a zakończymy wydarzenie po obiedzie 19.04.2023 r.. Czeka Nas zatem wspaniała Uczta Podatkowa.

Aktualnie trwa proces formułowania składu Komitetu Naukowego oraz rozpoczęcie procesu zgłaszania referatów do programu Konferencji, który zostanie opublikowany 24 marca 2023 r. na stronie Konferencji.

Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się i wybranie opcji za pomocą
link https://forms.office.com/e/7XJgvjXaKX oraz dokonanie opłaty do dnia 10.04.2023 r. na nr rachunku bankowego SPF Aureus w Opolu 08 2030 0045 1110 0000 0136 3490 z dopiskiem „akcyza cło 2023

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości Komitet organizacyjny pozostaje do Państwa dyspozycji i pomocy (mail: konferencja.izbicko@gmail.com)

Komitet organizacyjny Konferencji:
Tomasz Nowak tel. 535288019
Ewa Piechota Oloś tel. 509568855
dr Piotr Stanisławiszyn tel. 606790045
dr Andrzej Tatara tel. 512387964

Do pobrania:
Zaproszenie 2023 Izbicko