W dniu 14 czerwca br. odbyło się spotkanie edukacyjne dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, w części teoretycznej, zapoznani zostali z aktualnymi zmianami przepisów ruchu drogowego, tj. m.in. z zasadami poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch (UWR), urządzeniami transportu osobistego (UTO), hulajnogami elektrycznymi oraz zasadami korzystania z kontrapasu. W części praktycznej, studenci mieli możliwość poddania się ćwiczeniom sprawdzającym szybkość i adekwatność reakcji kierującego, przy wykorzystaniu aparatu AdBCR.

Serdeczne podziękowania dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.