Nasi studenci IV roku Prawa – p. Mikołaj Jabłczyński oraz p. Paweł Lepich wzięli udział w Warsaw International Medical Congress (WIMC), na której p. Mikołaj zajął 1 miejsce podczas Medical & Pharmaceutical Law Session.
Opiekunami merytorycznymi byli dr hab. Piotr Stec, prof. UO oraz dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO.
Serdecznie gratulujemy sukcesu
Warsaw International Medical Congress (WIMC) to jedna z największych konferencji naukowych w Europie o zasięgu międzynarodowym, organizowana przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konferencja odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2024 roku na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W jury zasiadali:
– prof. Leszek Bosek – sędzia sądu najwyższego (https://www.sn.pl/osadzi…/SitePages/Nota_iknisp_bosek.aspx)
– dr Paweł Kowalski – SWPS (https://swps.pl/pawel-kowalski)