Dziekan WPiA prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk wziął udział na zaproszenie Rady Europy jako ekspert w międzynarodowej konferencji THE CYBERJUSTICE EUROPE.

Konferencja odbyła się 24 listopada 2023 r. w Strasburgu, a została zorganizowana przez Radę Europy we współpracy z Institute of Study and Research on Law and Justice (IERDJ, Paris), The Cyberjustice Laboratory (Montreal) i The University of Strasbourg.

Głównym celem konferencji, w której wzięło udział ponad 150 badaczy, ekspertów i praktyków w dziedzinie prawa i informatyki z wielu krajów, było omówienie wpływu technologii na sprawiedliwość i prawa człowieka.

Wśród szczegółowych zagadnień poruszonych podczas obrad znalazły się m.in.: zastosowanie sztucznej inteligencji w dziedzinie sądownictwa, ewolucja cyberprzestępczości, potrzeba polityki publicznej wspierającej rozwój platform i usług cyfrowych, wpływ otwartego dostępu do informacji prawnych i sądowych, rozszerzone zawody prawnicze (np. e-adwokat), wirtualna przyszłość sali sądowej oraz wpływ postępu technologicznego na demokrację.