🎓🔍 Wirtualne Dni Otwarte Akademii Rzecznika Finansowego już niedługo! 📅

🗓️ Najbliższe spotkanie odbędzie się już 30 kwietnia 2024 r. o godzinie 14:00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

🔎 W trakcie naszych Wirtualnych Dni Otwartych odpowiemy na Wasze pytania dotyczące organizacji Akademii, czyli systemu praktyk studenckich, składającego się z dwóch zasadniczych elementów:

🔹 wykładów i konwersatoriów na temat funkcjonowania systemu ochrony klientów rynku finansowego,

🔹 pracy w grupach nad konkretnymi sprawami pod okiem specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego.

🌐Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcyY2U5NmItOTdjOS00YTJmLTk4N2EtYmE2NzhjZTBiNGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238fd0749-b0f3-43df-8463-d81b37eabdd8%22%2c%22Oid%22%3a%2292c4def7-3f5e-4483-9f50-52a8b9e72e2e%22%7d

📚 Przypominamy, że przykładowe tematy zajęć w ramach praktyk, które mogą Was zainteresować, to:

✅ Rzecznik Finansowy w systemie organów ochrony praw jednostki

✅ Wprowadzenie do problematyki instrumentów finansowych

✅ Rynek bankowy: aktualne wyzwania

✅ Prawa klienta rynku bankowo-kapitałowego

✅ Prawa klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

✅ Teoria alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) – jako wprowadzenie do pozasądowych metod rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

✅ Trendy w zakresie prawnych regulacji chroniących interesy konsumentów

✅ Orzecznictwo sądów krajowych i europejskich w zakresie prawa konsumenckiego

✅ Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne

✅ Sztuczna inteligencja i nowe technologie a ochrona praw konsumentów na rynku finansowym

✅ Postępowania sankcyjne i kary nakładane przez Rzecznika Finansowego

…i wiele innych! 📚

Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o fascynującym świecie finansów i praw konsumentów! 💼

📨Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres: akademia@rf.gov.pl w terminie do 17 maja 2024 r.🗓

💡 #AkademiaRzecznikaFinansowego #WirtualneDniOtwarte #RynekFinansowy #PrawaKonsumenta