II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii

II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii

II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Opolskiego, którego głównym celem jest edukacja oraz głębsze zapoznanie środowiska studenckiego, a także każdego chętnego...