Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów na WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH na kierunku: Administracja, II rok, I stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 Nr 2021/01/02/S

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów na WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH na kierunku: Administracja, II rok, I stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 Nr 2021/01/02/S  ...

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów na WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, II rok, I stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów na WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, II rok, I stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  ...

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zapisów na badania naukowe (proseminarium) na kierunku: Administracja, I rok, II stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zapisów na badania naukowe (proseminarium) na kierunku: Administracja, I rok, II stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 Nr 2020/10/07/S...

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 27 października 2020 r. w/s sprawie zapisów na PROSEMINARIA na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I rok, II stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zapisów na PROSEMINARIA na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I rok, II stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 Nr 2020/10/06/S Szanowni...