Informacja Dziekana WPiA UO w sprawie zapisów na BADANIA NAUKOWE

Informacja Dziekana WPiA UO z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zapisów na BADANIA NAUKOWE dla kierunku: Prawo, III rok, studia stacjonarne i studia niestacjonarne, które realizowane będą w roku akademickim 2021/2022 Nr 2021/06/01S   Szanowni i Drodzy Studenci,...

Komunikat w sprawie zapisów na specjalizacje

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 07.06.2021 r. w sprawie zapisów na specjalizacje dla kierunku: II Prawo studia stacjonarne; II Prawo studia niestacjonarne; I Administracja I stopnia  studia stacjonarne oraz na moduły dla kierunku:  I Bezpieczeństwo wewnętrzne I...

Komunikat Dziekana w sprawie zapisów na przedmioty do wyboru

Szanowni i Drodzy Studenci, uprzejmie informuję, iż zapisy na przedmioty do wyboru na kierunku I Prawo stacjonarne i I Prawo niestacjonarne oraz na wykłady monograficzne do wyboru na kierunku: II Prawo, III Prawo, IV Prawo, V Prawo studia stacjonarne; II Administracja...

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów na WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH na kierunku: Administracja, II rok, I stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 Nr 2021/01/02/S

Komunikat Dziekana WPiA UO z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów na WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH na kierunku: Administracja, II rok, I stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 Nr 2021/01/02/S  ...